top of page

Uit onderzoek blijkt, dat van de groep bevallen moeders in Nederland, 20-30% de bevalling als een traumatische gebeurtenis hebben beleefd. 3% houdt zelfs een PTSS over aan de bevalling. Dat zijn getallen die we heel serieus moeten nemen!

Herken je je in alle onderstaande signalen? Neem dan contact op met je huisarts. Hij zal je doorverwijzen naar een psychiater of psycholoog.

Wanneer je 1 of 2 signalen herkent of je erg ongelukkig voelt over de bevalling, en het graag een plekje wil geven , neem dan contact op met mij. 

 

 

 

Signalen van PTSS = post traumatisch stress syndroom

1. Herbeleving van nare ervaring. Nare herinneringen, beelden (nare dromen) en gedachten die zich

    opdringen, flashbacks.

2. Vermijdingsgedrag (van gedachten, gevoelens en situaties over bijvoorbeeld de bevalling, de plek

    waar het gebeurde, niet op nacontrole gaan, bagatelliseren)

3. Negatieve gedachten en afgestompte gevoelens (zie je nou wel , ik kan het niet..gebeurt altijd mij)

4. Sterke prikkelbaarheid of hyperactivatie

Meer symptomen trauma of PTSS: 

Naast deze vier soorten klachten zijn er nog meer belangrijke kenmerken:

  • gevoelens van vervreemding

  • emotionele vervlakking

  • slaapstoornissen

  • angsten

  • schuldgevoelens

  • machteloosheid

Als deze klachten zich langer dan een maand voordoen, kan er sprake zijn van psychotrauma of een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS). 

bottom of page