top of page

Privacy verklaring:

AVG = de Algemene verordening gegevensbescherming 

Ik informeer u over het verwerken van uw persoonsgegevens bij mij in de praktijk. Door het lezen van deze pagina, geeft u aan van uw rechten kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met mijn verwerking.

Zo ga ik om met uw persoonsgegevens:

opslag gegevens:

Ik laat u zelf uw persoonsgegevens invullen per mail.

Indien  u liever uw gegevens bij het eerste bezoek op papier meeneemt of ter plekke op papier zet, is dat ook akkoord.

Ik bewaar de gegevens thuis in een map en ik heb uw gegevens ook digitaal opgeslagen.

Deze map en laptop zijn voor niemand anders toegankelijk.

verstrekken persoonsgegevens:

Er worden geen gegevens gedeeld met derden zonder toestemming.

U heeft het recht uw gegevens (mijn aantekeningen) in te zien. Stuurt u mij dan een schriftelijk verzoek. Als u vindt dat de gegevens incorrect zijn opgeschreven, verzoek mij dan schriftelijk om aanpassing.

facturering: 

Een factuur van de sessie stuur ik per PDF per mail. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kan ik de factuur ook uitprinten en persoonlijk geven. Dit moet u zelf aangeven.

U krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met de persoonsgegevens.

bewaartermijn:

Ik bewaar uw gegevens en daarbij houd ik mij aan de bewaartermijn van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) = 15 jaar.

bottom of page