top of page

WGBO = Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen en moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand met  en de vooruitzichten

 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling

 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid

 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw hulpverlener, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als het niet duidelijk is.

De zorgverlener is niet verplicht om te doen wat de patiënt/cliënt hem vraagt, maar heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen. De expertise en eigen overtuiging spelen daarbij een grote rol. Uiteraard dient die beslissing te worden toegelicht.

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen

 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand

 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)

 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend hulpverlener.

 • Op inzage in en kopieën van uw medisch dossier.

 • Op privacy van uw gegevens, ook na uw overlijden. Zie ook AVG.

  U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen

 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Niet volledig informeren bij noodsituatie

Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Patiënt mag informatie weigeren

Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw hulpverlener moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geeft de hulpverlener u de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gbo

bottom of page